ISOMUR TERMOIZOLIACINIS BLOKELIS SIENOMS

Sienų termoizoliaciniai blokeliai ISOMUR

Šiluminiai tilteliai, įtakoti geometrinių ir pačios medžiagos faktorių, parodo silpnuosius šiluminės izoliacijos taškus zonoje, kur siena pereina į pamatą, virš rūsio grindų. ISOMUR Plus sienos pagrindo elementai išsprendžia šiluminių tiltelių problemą, uždaro tarpą nutrauktoje šilumos izoliacijoje ir kartu sumažina šilumos praradimą per pastato pamatą. Elementai aprobuoti atitinkamų statybinių institucijų pagal Z-17.1-811, ir patikimai sumažina šiluminius tiltelius pagal DIN 4108-2 ir EnEV

SAVYBĖS:

  • Sveikas ir geras vidaus patalpų mikroklimatas
  • Dėl sumažinto šilumos praradimo,  sumažinamos ir išlaidos pastato šildymui.
  • Užkerta kelią šiluminiams tilteliams ir kartu pelėsio ir drėgmės padarytai žalai.
  • Didelis gniuždymo stipris ir kartu neprarandamas izoliacinių savybių kokybė jei susidaro drėgmė statybos metu.
  • Drėgmės neįgerianti medžiaga.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

  • Elementai gaminami iš išputinto styroporo su laikančiųjų elementų, pagamintų iš didelio stiprumo lengvojo betono, intarpais
  • Blokelių gniuždomojo stiprumo klasė 20

TEORINĖ ŠILUMOS IZOLIACIJA IR APSAUGA NUO DRĖGMĖS:


Kai nenumatyta jokių sprendimų.

Jei pastato pamatas nėra papildomai apšiltintas ar numatytos kitos priemonės, per sieną nutrūksta uždaras izoliacijos sluoksnis tarp išorinės sienos ir tarp rūsio perdangos apšiltinimo. Dėl didelio plytų šiluminio laidumo (λ≈ 1.0 W/mK) atsiranda didelis šalčio tiltas ties šiuo mazgu.


Kai numatyta konstrukcinis šilumos izoliacijos sluoksnis.

Išorinių sienų šilumos izoliacija dažnai pratesiama ir ties pamatu, visu pastato perimetru, tam kad sumažinti šalčio tiltelius ties pastato pamatu. Tokio apšiltinimo įrengimo kaina didelė, o šilumos izoliacijos savybės, kurias šis sluoksnis suteikia yra ribotos. Toks apšiltinimas nebeduoda šiluminės izoliacijos efektyvumo, kai šiluminės izoliacijos storis viršyja 0,5m


Kai numatyta izoliacija su ISOMUR Plus

ISOMUR Plus laikantieji izoliaciniai elementai uždaro tarpą šiluminės izoliacijos sluoksnsnyje tarp išorinės sienos ir rūsio lubų šilumos izoliacijso. Tai užtikrina nenutrūkstamą ir ypač efektyvią šilumos izoliaciją


Teoriškai idealus pastato pamato apšiltinimas

Teoriškai idealus sprendimas, su pilnai uždaru šiluminės izoliacijos kontūru, kai rūsio perdangos šiluminė izoliacija pratesiama iki išorinės sienos šiluminės izoliacijos. Šis atvejis puikiai tinka tam, kad palyginti viršuje paminėtus sprendinius.
Tačiau dėl konstrukcinių priežasčių tokio sprendimo praktikoje pritaikyti neįmanoma.


ŠILUMINIAI PARAMETRAI:


Šiluminės izoliacijos kompozitinė sistema:


Trisluoksnio mūro siena:


Vidinė siena virš nešildomo rūsio:

 


Čia:

Išorinio šiluminio tiltelio, šilumos praradimo koeficientas Ψa, kai Rse = 0.04 ir Rsi = 0.13 (m2K/W)
2) Temperatūrinis faktorius fRSi = (θmina)/(θia) kai Rse = 0.04 ir Rsi = 0.25 (m2K/W)
3) Minimali paviršiaus temperatūra θmin (°C)

TECHNINIAI PARAMETRAI:

Pagrindinės gniuždomojo stiprio leistinosios reikšmės σo , pagal sertifikatą:

ISOMUR PANAUDIJIMO GALIMYBĖS


Šilumos izoliacijos kompozitinė sistema:

Šiluminė izoliacija virš rūsio lubųŠiluminė izoliacija po rūsio lubomis

Trisluoksnė mūro siena:

Šiluminė izoliacija virš rūsio lubųŠiluminė izoliacija po rūsio lubomis