ARMATŪRA NUO KOLONŲ PRASPAUDIMO JDA

Armatūriniai elementai nuo kolonų praspaudimo JDA

Nesijinėse perdangose vietinė koncentruota jėga nuo kolonų į perdangos plokštę perduodama per santykinai mažą plotą; koncentruota jėga sukelia didelius kirpimo įtempimus ir perdangos plokštė praspaudžiama. Perdangos plokščių praspaudžiamąją laikomąją galią galima padidinti plokštės ir kolonos sandūros zoną armuojant skersine armatūra JDA; tačiau armuojant atraminę plokščių zoną sudėtinga išdėstyti tiek plokštės armatūrą tiek pačios kolonos darbo armatūrą, be to sudėtinga užtikrinti patikimą skersinės armatūros inkaravimą. Kai kuriais atvejais tradicinės skersinės armatūros nuo praspaudimo įrengimo problema apriboja minimalų leistiną perdangos plokštės storį.

Mes siūlome armatūrą nuo kolonų praspaudimo JDA. Šie elementai – tai armatūros strypai su dviem suformuotomis galvutėmis (galvučių skersmuo yra 3 kartus didesnis nei strypo skersmuo, kas garantuoja patikimą skersinio armavimo elementų inkaravimą tiek tempiamoje tiek gniuždomoje zonose)

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

  • Dėl greitesnio ir patikimesnio elementų inkaravimo betone, sandūra su JDA skersiniu armavimu yra ženkliai stipresnė nei sandūra su tradiciniu skersiniu armavimu;
  • Tam, kad padidinti perdangos plokščių pradūriamąją laikomaja galią, naudojant tradicinį armavimą, galima padidinti plokštės storį įrengiant kapitelį. Naudojant elementus JDA galima išvengti kapitelių: t.y. išgauti lygų apatinį plokštės paviršių, optimizuoti išnaudojamą pastato tūrį;
  • Minimalus perdangos storis 180 mm;
  • Armatūros strypai: 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm; armatūros klasė B500B
  • JDA sudaro 2 ir 3 armatūros strypų elementai ir jų kombinacijos;
  • Skaičiavimo programa gali numatyti iki 5 techninių angų praspaudimo zonoje;
  • Profesionali skaičiavimo programa, su kurią galite patys parinkti JDA elementus (pagal Jūsų pageidavimą galime atlikti JDA elementų parinkimą bei pateikti elementų sąmatą visam objektui).