JDSD / JDSDQ deformacinių siūlių jungimo elementai

Deformacinių siūlių jungimo elementai JDSD ir JDSDQ

Deformacinių siūlių sujungimo sistema JDSD/JDSDQ naudojama skersinių jėgų perdavimui pastato deformacinėse siūlėse, tokiu būdu sumažėja nevienodi pastato nusėdimai ir poslinkiai dėl skirtingų deformacijų poveikio. Priklausomai nuo JDSD/JDSDQ elemento, sujungimo sistema leidžia horizontalius pastato poslinkius išilgine kryptimi arba išilgine ir skersine kryptimis, kurie atsiranda dėka susitraukimo, valkšnumo arba temperatūrinių pokyčių.

Deformacinių siūlių sujungimas JDSD leidžia jėgos „slydimą“ inkaro ašies kryptimi. Paprastai inkariniai sujungimai leidžia skersinių jėgų perdavimą laisva kryptimi. Dideli našumą gali garantuoti tik inkarai, kurie paskirsto apkrovą (būtina patikrinti ar JDSD elementai reikalauja papildomo armavimo nuo praspaudimo jėgų). Tais atvejais jeigu reikia įvertinti šonines apkrovas, būtina naudoti elementą JDSDQ, kuris leidžia skersinių jėgų perdavimą ir išilginę ir skersinę kryptimis. Tuo atveju aktyvi jėga perduodama tik viena kryptimi.

Sandūroje veikiančių įražų dydį ir pobūdį galima apskaičiuoti. Šiuo atveju plokštės atraminio ruožo įražos skaičiuojamos kaip daugiaangiai nekarpytajai sijai, t.y. sudarant plokščių skaičiuotinį modelį, paremtą baigtiniais elementais, ruožai ties deformacinės sandūros kraštu prijungiami prie sijos.

PRIVALUMAI:


• Nėra atrėmimo gembių ir dvigubų kolonų – viską pakeičia JDSD/JDSDQ elementas. Jus gaunate statybų  apimties ekonomiją, daugiau laisvos erdvės;
• Nereikia specialių klojinių arba ypatingų montavimo sugebėjimų – laiko ekonomija;


• Paprasta deformacinių siūlių geometrija;
• Visi elementai gaminami iš nerūdijančio plieno. Tais atvejais jeigu reikia JDSD/JDSDQ elementus apsaugoti nuo gaisro, mes rekomenduojame naudoti JDSD/JDSDQ elementus su priešgaisrinėmis tarpinėmis. Priešgaisrinės tarpinės būna 20 mm ir 30 mm storio. Platesnėms siūlėms galima naudoti tarpinių kombinaciją.

• Sujungimuose perdanga-perdanga, kolona-rygelis (sija) galima konstruoti mazgus be papildomų sijų ir atrėmimo gembių.
• Profesionali, NEMOKAMA skaičiavimo programa (pagal Jūsų pageidavimą galime atlikti JDSD/JDSDQ elementų apskaičiavimą bei išdėstymą Jūsų brėžiniuose).


IŠDĖSTYMAS

Elementai išdėstomi atsižvelgiant į norimų nesuvaržytųjų deformacijų kryptį; išdėstymas priklauso nuo veikiančių įrąžų (kerpamųjų jėgų) veikimo pobūdžio
• a pav. – „laužyta“ deformacinė sandūra; b pav. – „tiesi“ deformacinė sandūra.


1 – tankus elementų išdėstymas kolonos srityje; 2 – retesnis elementų išdėstymas srityje tarp kolonų (variacinis išdėstymas yra logiškas tik tuo atveju kai siūlė yra ilga, o skirtumas tarp skersinių jėgų maksimumo ir minimumo yra ne mažesnis kaip 10 kN)
• Išdėstant deformacinių siūlių elementus perdangos plokštėje ar kitose konstrukcijose (pvz. sijose), būtina atsižvelgti į konstrukcinius reikalavimus ir papildomą armavimą.
• Didžiausias atstumas tarp elementų jungiamųjų strypų centrų turi būti ne didesnis kaip 10 plokštės skerspjūvio aukščių. Rekomenduojamas optimalus atstumas lc = 5h. Toks atstumas labiau atitinka plokštės ištisinį atrėmimą.


• Elementų kiekis turi būti toks, kad atlaikytų skersines jėgas, nustatytas kaip nekarpytai sijai.
• Gaisro apsaugai gali būti naudojamos dviejų komponentų tarpinės, apsaugančios strypus nuo gaisro 120 minučių.