techneau

Vertikalus dekanteris

Vertikalus dekanteris be apibėgimo linijos

Remdamasi Prancūzijos profesinės asociacijos ISGH technine chartija, kompanija Techneau suprojektavo didelį lietaus nuotekų valymo įrenginių asortimentą. Šie įrenginiai skirti sunkiųjų metalų, maistinių medžiagų ir kitų teršalų, prisijungusių prie suspenduotų (skendinčiųjų) kietųjų dalelių pašalinimui iš nuotekų.

Gaminio paskirtis

Dekanteris skirtas teritorijų – automobilių stovėjimo aikštelių, pramoninių zonų, automo­bilių trasų, gatvių, oro uostų – lietaus nuotekų apdorojimui. Skirtuvas naudojamas smėlio/purvo ir emulguotų naftos produktų valymui iš nuotekų – tiek lietaus vandens, tiek pramonės nuotekų. Skirtuvas įrengiamas grunte – todėl būtina sumontuoti ir paaukštinimo šulinius su atitinkamais dangčiais.

Veikimo principas

Lietaus arba gamybinių nuotekų srautas patenka į pirmąją skirtuvo kamerą, kur yra smėlio/purvo nusodintuvas. Šioje kameroje atskiriamas smėlis ir skendinčios medžiagos. Smėlis ir skendinčios medžiagos nusėda ant skirtuvo dugno. Iš pirmosios skirtuvo kameros užterštos nuotekos patenka į antrąją kamerą, kur yra koalescencinio filtro kamera. Šioje kameroje ilginamas vandens tėkmės kelias ir mažinamas nuotekų srauto greitis. Taip padidinamas vandens tekėjimo atstumas, emulguoti naftos produktai susijungia ir atsiskiria. Atskirti naftos produktai, kaupiasi trečioje skirtuvo kameroje ir išplaukia į paviršių. Susikaupus numatytam naftos produktų kiekiui, avarinis automatinis uždoris uždaro ištekėjimą. Visos trys kameros atskirtos pertvaromis, kurios neleidžia susikaupusiam smėliui vėl susimaišyti su susikaupusiais naftos produktais.

Išvalytas vanduo per išleidimo vamzdį nuteka į kanalizaciją arba atvirą vandens telkinį.

Dekanterio aprašymas ir galimi priedai:

Skirtuvas pagamintas iš plieno S235JR (standartas NF EN 10025); techniniai šuliniai privirinti pagal standartą NF E81-101, E81-104 NF.

Vidinis ir išorinis skirtuvo padengimas: dvi komponentė epoksidinė derva. Iš išorės skirtuvas nudažomas.

Išimamasis koalescencinis filtras.

Polietileninė automatinė sklendė, nustatyta 0,85 vertei (kitos
nustatymo vertės – pagal užsakymą).

Plieniniai techninio aptarnavimo šuliniai su sandariu pajungimu (vandeniui nelaidi sandūra).

Paaukštinimo (aptarnavimo) šuliniai: nuo 500 mm iki 3000 mm

Regimųjų ir garsinių pavojaus signalų įtaisas