techneau

Riebalų atskirtuvai

Riebalų atskirtuvai su smėlio/ purvo nusodintuvu

Gaminio paskirtis

 Riebalų skirtuvai skirti grubių priemaišų, skendinčių medžiagų, riebalų atskyrimui ir „sugaudymui“ iš maisto perdirbimo, visuomeninio maitinimo, mažų mėsos ir žuvies perdirbimo įmonių gamybinių nuotekų. Apvalytos nuotekos iš skirtuvų kanalizacijos vamzdžiais nukreipiamos į buitinės kanalizacijos tinklus papildomam valymui.

Veikimo principas

Skirtuvas veikia dekantavimo principu: sunkesnės nei vanduo medžiagos (smėlis, purvas ir pan.) nusėda ant skirtuvo dugno. Lengvesnės nei vanduo medžiagos (riebalai) kyla į viršų. Nuotekos patenka į skirtuvą per įtekėjimo atvamzdį. Atvamzdyje įrengtas specialus įtaisas, neleidžiantis jau atsiskyrusiems riebalams ir smėliui vėl susimaišyti su vandeniu. Skirtuvo pirmoje dalyje t.y dugne nusėda kietosios dalelės smėlis ar purvas. Skirtuvo antroje dalyje t.y viršuje iškyla lengvoios dalelės riebalai arba produktai lengvesni už vandenį. Specialus ištekėjimo atvamzdis blokuoja atsiskyrusius riebalus skirtuve ir neleidžia jiems ištekėti. Išvalytas vanduo per išleidimo vamzdį nuteka į kanalizaciją.

Įrenginys komplektuojamas su susikaupusių riebalų signalizavimo įranga, kurią sudaro signalizavimo dėžutė ir susikaupusių teršalų jutiklis.

Riebalų atskirtuvai su smėliagaude:


ŽymuoNašumasLPDnESFeHRiebalų atskirtuvo
naudingasis tūris
kg
YG1501E110001000110698668332100034027
YG0501E1,5120012001108808304001230660
YG0502E2120012001109308803501230690
YG1503E312001200110930880350123072037
YG1504E412001200110124011903501540103052
YG0505E5150015001601475142527517001700
YG1506E615001500160127512254751700150071
YG1508E815001500160170516553101965204095

Standartinio korpuso įrenginiai įgilinami iki 1,5 m gylio (nuo žemės paviršiaus iki įtekėjimo vamzdžio apačios)*.
Stiprinto korpuso įrenginiai įgilinami iki 3 m gylio (nuo žemės paviršiaus iki įtekėjimo vamzdžio apačioos)*.
*Dėl konkretaus sprendimo, teirautis tiekėjo.

Riebalų atskirtuvai su išsiurbimo kanalu:


ŽymuoNašumasLPDnESFeHRiebalų atskirtuvo
naudingasis tūris
kg
YG1000E110001000110698668332100034033
YG0501E1,512001200110880830400123066043
YG0502E212001200110930880350123069053
YG1503E312001200110930880350123072059
YG1504E412001200110124011903501540103076
YG0505E515001500160147514252751700170079
YG1506E6150015001601275122547517001500102