Gamykla Baltarusijoje

Infiltracinė sistema Baltarusijoje

Laikina infiltracinė sistema Kinų investuotojo statomoje gamykloje, laisvoje ekonominėje zonoje, Baltarusijoje.

Infiltracijai naudoti Hewitech SLW60 blokai.
Infiltracinės sistemos tūris – 151,63 kub. m.