techneau

Žirmūnų lietaus nuotekų sistemos rekonstravimas

Žirmūnų lietaus nuotekų sistemos rekonstravimo projektas

Vilniaus miesto lietaus nuotekų sistemos rekonstrukcijos projektas – atkarpoje nuo Verkių–Kareivių g. sankryžos iki Valakampių tilto paklotas 2–2,2 m skersmens magistralinis lietaus nuotekų tinklas, sumontuota didelių gabaritų gelžbetoninės kameros lietaus nuotekų tinklų eksploatavimui bei įrengtos mūsų atstovaujamo gamintojo itin didelės paviršinių nuotekų valyklos.

Objekte sumontuota Techneau (Prancūzija) gamintojo paviršinių nuotekų plieninių valymo įrenginių sistema, kurią sudaro:

  1. Penki atskiri smėlio (skendinčių medžiagų) sėsdinimo rezervuarai po 46000 l;
  2. Naftos skirtuvai (5 vnt naftos skirtuvų po 440 l/s su integruotomis 46000 l tūrio smėliagaudės, montuojami lygiagrečiai vienas šalia kito);
  3. Atskira, išorinė, apibėgimo linija.

Panaudoti produktai įgyvendinant projektą

Naftos atskirtuvas plieno korpusu

plieninis naftos skirtuvas su bypass

Atskirtuvas su smėliagaude, koalescenciniu filtru ir apvedimo linija

peržiūrėti

Plieninis naftos atskirtuvas

Plieninis naftos skirtuvas

Plieninis naftos skirtuvas su smėliagaude

peržiūrėti